Msze Święte Niedzielne

700   800   1000   1130   1800   1930

Dzień powszedni

630    700    800    1800